melden overlijden

wat te doen bij een overlijden?

Wanneer iemand thuis overlijdt, belt u eerst uw huisarts. Deze stelt het overlijden vast en vult de overlijdenspapieren in. Wanneer het overlijden plaatsvindt in een ziekenhuis of zorginstelling, regelt het verplegend personeel dit voor u.


Ga na of de overledene ooit wensen over zijn uitvaart heeft uitgesproken of ergens heeft vastgelegd. Het kan zijn dat er een voorgesprek met een uitvaartbegeleider van Marquer heeft plaatsgevonden, of dat bij ons een wensen-formulier is afgegeven.


Wanneer belt u Marquer uitvaarten?
Voor het melden van een overlijden zijn wij dag en nacht bereikbaar. Het is belangrijk dat u uw eigen moment kiest om ons te bellen. We spreken dan het tijdstip af waarop u wenst dat wij bij u komen. U kunt dus na een overlijden altijd voor kortere of langere tijd samen zijn, zonder dat wij u in uw privacy storen. Tot het moment van de afspraak zijn wij uiteraard altijd telefonisch bereikbaar om u terzijde te staan.