coaching

tijd om in beweging te komen

Sta je voor je gevoel al te lang stil? Heb je het gevoel dat er iets moet gebeuren? Is het tijd om knopen door te hakken? Wij kunnen je in een paar gesprekken helpen om zaken vlot te krijgen en de juiste vervolgstappen te maken.

Misschien herken je je in één van deze situaties of gevoelsstemmingen:

weinig energie, moe, lusteloos, moeilijk tot dingen komen

moeite om je op je werk of op andere verplichtingen te concentreren

weinig plezier beleven aan je werk of aan activiteiten die je anders graag deed

uitstellen van bepaalde (belangrijke) beslissingen of activiteiten

onzekerheid over de toekomst en gebrek aan zelfvertrouwen

oplopende spanningen en conflicten met mensen die dichtbij je staan

Deze signalen kunnen terug te voeren zijn op een eerdere verlieservaring, maar ook andere oorzaken hebben. Wanneer specialistische en/of medische zorg noodzakelijk is, kan Marquer ook verwijzen naar andere organisaties en professionals.